Διευθυντής

1. Διευθυντής Ο Διευθυντής παρακολουθεί, ελέγχει και...

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Προϊστάμενος Έχει την ευθύνη για όλες τις διοικητικές...

Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων και Αυτεπιστασίας

Προϊστάμενος             Προΐσταται, επιβλέπει και...

Τμήμα Κοινόχρηστων Χώρων, Οδοποιίας, Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και Σηματοδοτήσεων

Προϊστάμενος             Προΐσταται, επιβλέπει και...

Τμήμα Υδραυλικών-Λιμενικών-Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

Προϊστάμενος             Προΐσταται, επιβλέπει και...

Τμήμα Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων

Προϊστάμενος             Προΐσταται, επιβλέπει και...

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects