Τμήμα Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων

Γραφείο ΥδραυλικώνΤο Γραφείο υδραυλικών έργων έχει την ευθύνη σύνταξης όλων...

Τμήμα Οικοδομικών Εργων

Γραφείο Σχολικών κτιρίωνΠαρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του Τεχνικού...

Τμήμα Οδοποιίας και Κυκλοφορίας

Γραφείο Οδοποιϊας΄Εχει την ευθύνη σύνταξης των μελετών που έχουν σχέση με...

Τμήμα Κοινόχρηστων χώρων και πρασίνου

Γραφείο Κοινοχρήστων χώρωνΣυντάσσει και υλοποιεί μελέτες για κάθε είδους...

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

Γραφείο Ηλεκτρολογικών΄Εχει την ευθύνη σύνταξης όλων των μελετών που έχουν...

Τμήμα Διοίκησης και Επιθεώρησης

Γραφείο Γραμματείας Προγράμματος και Αρχείου Τ.Υ.Διεκπεραιώνει την...

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects