Πολιτική Προστασία

Η Πολιτική Προστασία είναι ένας τομέας πολύ σημαντικός για μια οργανωμένη Πολιτεία. Ορίζεται σαν το σύνολο των ενεργειών που μέσα από συγκεκριμένο σχεδιασμό κινητοποιεί τις όποιες δυνάμεις της με στόχο την προστασία της ζωής, της περιουσίας και του περιβάλλοντος των πολιτών της, μεμονωμένων, ομάδων, ή σε επίπεδο  κοινότητας.

    
Οι ενέργειες χωρίζονται σε προληπτικής φύσεως και σε επιχειρησιακές έναντι των κινδύνων που εν δυνάμει απειλούν τα παραπάνω. Και σαν απειλές εν καιρώ ειρήνης αποτελούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι φυσικές καταστροφές όπως οι σεισμοί, τα κύματα βαρύτητας (τσουνάμι), τα ηφαίστεια , οι πλημύρες, οι έντονες χιονοπτώσεις και ο παγετός, οι κατολισθήσεις, οι ανθρωπογενείς ή τεχνολογικές καταστροφές καθώς και οι πυρκαγιές τόσο στην πόλη όσο και οι δασικές.


Τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, εκπονείται σχεδιασμός με μνημόνια συνεργασίας και συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων φορέων. Η έκβαση τελικά μιας τέτοιας επιχείρησης και η επιτυχής εξέλιξή της εξαρτάται από την αρτιότητα σχεδίασης, την αξιοποίηση όλου του έμψυχου εξειδικευμένου δυναμικού καθώς και των απαραίτητων υλικοτεχνικών υποδομών ανά περίπτωση. Ο σημαντικός τομέας της πρόληψης απασχολεί και απασχόλησε την οργανωμένη πολιτεία  όσον αφορά την αποφυγή απωλειών ανθρώπινων ζωών και καταστροφή υποδομών ανά περίπτωση στον σχεδιασμό αλλά και στην λήψη μέτρων. Γιαυτό εκδίδονται οδηγίες πρόληψης από ειδικούς και τίθενται προδιαγραφές κατασκευών και υποδομών , συμμετέχοντας όλοι οι φορείς και υπηρεσίες κατά περίπτωση εθνικοί και διεθνείς.(Π.Σ., ΕΚΑΒ, ΔΕΗ , ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λιμενικό σώμα,  στρατός, ΕΑΣ, ΟΑΣΠ, ΚΕΛΠΝΟ, ΟΣΚ, Πολ. Αεροπορία, Δασαρχεία, Νοσοκομεία, Υπηρ. Υπουργείων, αυτοκινητόδρομοι, ΟΣΕ, Δήμοι, κοινότητες, Περιφέρεια, Ε.Ε. ) και όποιοι άλλοι εμπλέκονται κατά περίπτωση.

 

Δείτε

Χώροι_Καταφυγής_Πολιτών_σε_περίπτωση_σεισμού.xls

ΕΚΚΕΝΩΣΗ_ΚΤΙΡΙΩΝ_ΚΑΙ_ΚΑΤΑΦΥΓΗ_ΤΟΥ_ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ_ΣΕ_ΑΣΦΑΛΕΙΣ_ΧΩΡΟΥΣ_ΜΕΤΑ_ΑΠΟ_ΣΕΙΣΜΟ_Εγχειρίδιο_Νο3.pdf

Αρμοδιότητες_Γραφείου_Πολιτικής_Προστασίας.pdf

Σύμφωνα_με_το_Ευρωπαϊκό_Κέντρο_Εθελοντισμο1.pdf

ΟΔΗΓΙΕΣ_ΠΡΟΣ_ΔΗΜΟΤΕΣ.pdf

Οργάνωση_της_Πολιτικής_προστασίας_1.pdf

Σχέδιο_εκκένωσης.pdf

ΔΗΛΩΣΗ_ΕΘΕΛΟΝΤΗ.doc

ΣΧΕΔΙΟ_ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ_ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ_ΠΟΛΙΤΩΝ_ΑΠΟ_ΕΚΔΗΛΩΣΗ_ΔΑΣΙΚΩΝ_ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ_(1).pdf

Ανάρτηση_μηνύματος_για_προστασία_από_δασικές_πυρκαγιές_(ΑΑ)_Ver_1_0.pdf

Ανάρτηση_και_προώθηση_μηνυμάτων_για_προστασία_από_Πλημμύρες_(ΑΑ)_Ver_1_0.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_ΚΟΙΝΟΥ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΕΝΑΡΞΗ_ΤΗΣ_ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ_ΠΕΡΙΟΔΟΥ_2022.pdf

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects