Διευθυντής

Διευθυντής             Προΐσταται της Διεύθυνσης...

Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Προϊστάμενος             Προΐσταται του Τμήματος και...

Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Προϊστάμενος             Προΐσταται, επιβλέπει και...

Τμήμα Ευρωπαϊκών - Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Προϊστάμενος             Προΐσταται, επιβλέπει και...

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects