Διευθυντής

Διευθυντής Ο Διευθυντής παρακολουθεί, ελέγχει και συντονίζει...

Τμήμα Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

Προϊστάμενος Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία...

Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Προϊστάμενος Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία...

Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Προϊστάμενος Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία...

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects