Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

ΠροϊστάμενοςΠροΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα Γραφεία του Τμήματός...

Τμήμα Προμηθειών και Παροχής Ειδικών Υπηρεσιών (μη τεχνικής φύσεως)

ΠροϊστάμενοςΠροΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του τμήματός...

Τμήμα Λογιστικού

ΠροϊστάμενοςΠροΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του τμήματός...

Τμήμα Καταστημάτων ή Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

ΠροϊστάμενοςΠροΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα Γραφεία του Τμήματός...

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων

ΠροϊστάμενοςΠροΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του Τμήματός...

Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας

ΠροϊστάμενοςΠροΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του Τμήματός...

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects