Διευθυντής

1. Διευθυντής Προΐσταται της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και...

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Εκκαθάρισης Δαπανών και Μισθοδοσίας

Προϊστάμενος  Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του τμήματός...

Τμήμα Εσόδων

Προϊστάμενος             Προΐσταται, επιβλέπει και...

Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

Προϊστάμενος Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα Γραφεία...

Τμήμα Προμηθειών

Προϊστάμενος             Προΐσταται, επιβλέπει και...

Τμήμα Κοιμητηρίων και Μαρινών

Προϊστάμενος Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα Γραφεία...

Τμήμα Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Προϊστάμενος             Προΐσταται, επιβλέπει και...

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects