Διευθυντής

Διευθυντής Είναι αρμόδιος για την εξασφάλιση της αποκομιδής...

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Προϊστάμενος             Προΐσταται, επιβλέπει και...

Τμήμα Περιβάλλοντος

Προϊστάμενος             Προΐσταται, επιβλέπει και...

Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Προϊστάμενος             Προΐσταται, επιβλέπει και...

Τμήμα Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων

Προϊστάμενος             Προΐσταται, επιβλέπει και...

Τμήμα Διαχείρισης και Μεταφοράς Απορριμμάτων

  Προϊστάμενος             Προΐσταται, επιβλέπει και...

Τμήμα Πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων

Προϊστάμενος             Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα...

Τμήμα Δημοτικής Συγκοινωνίας

Προϊστάμενος             Προΐσταται, επιβλέπει και...

Τμήμα Κεντρικής αποθήκης

Προϊστάμενος Προΐσταται επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία...

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects