Τμήμα Περιβάλλοντος

Ο Προϊστάμενος προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του τμήματός του...

Τμήμα Κίνησης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Ο Προϊστάμενος προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του τμήματός του...

Τμήμα Καθαριότητας

Ο προϊστάμενος προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του τμήματός του...

Τμήμα Αποθηκών

Ο Προϊστάμενος προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του τμήματός του...

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects