ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ) ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ είναι : 202256

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects