Εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 2022-2023

 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Γλυφάδας.

Από την Παρασκευή 17 Ιουνίου ως και την Παρασκευή 8 Ιουλίου και ώρα 23:59 θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για εγγραφές στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Γλυφάδας που υπάγονται στο νομικό πρόσωπο του Δήμου, το ΚΑΠΠΑ.

Στους παιδικούς σταθμούς δεν εγγράφονται παιδιά ηλικίας 4 ετών (δηλαδή αυτά που έχουν γεννηθεί το 2018) διότι βάσει της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, τα παιδιά 4 και 5 ετών φοιτούν πλέον στο νηπιαγωγείο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ανακοίνωση (εδώ) ή να καλούν στο τηλ. 210 9602130 (ΚΑΠΠΑ Δήμου Γλυφάδας).

Στη λίστα των βρεφικών και παιδικών σταθμών του Δήμου Γλυφάδας περιλαμβάνεται φέτος και ένας νέος βρεφικός σταθμός στην οδό Ηρακλέους 25.

 

Οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί του Δήμου Γλυφάδας είναι οι εξής:

Επισημαίνεται πως υπάρχει δυνατότητα επιλογής έως τριών σταθμών.

Στα βρεφικά τμήματα εγγράφονται βρέφη από 8 μηνών ως 2,5 ετών, ενώ στα νηπιακά τμήματα εγγράφονται νήπια ηλικίας από 2,5 ετών ως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Υπενθυμίζουμε ότι οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Γλυφάδας είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ) της ΕΕΤΑΑ (2022-2023). Οι γονείς, οι οποίοι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση και σε αυτό και να παραλάβουν την αξία τοποθέτησης (voucher). Οι αιτήσεις για τη συγκεκριμένη δράση υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά από ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ.

Τα αποτελέσματα για την εισαγωγή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Γλυφάδας θα ανακοινωθούν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ΕΕΤΑΑ. 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμπληρωμένη.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Βεβαίωση υγείας νηπίων-βρεφών (επισυνάπτεται της αίτησης) συμπληρωμένη
  και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο των κάτωθι σελίδων του
  βιβλιαρίου υγείας:
  1. Της σελίδας με τα στοιχεία του παιδιού.
  2. Της σελίδας παιδιατρικής εξέτασης κατά την έξοδο από το μαιευτήριο.
  3. Των σελίδων των εμβολίων που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την
  ηλικία του παιδιού σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
  (Απόφαση Υπ. Υγείας Υ1/ΓΠ 161682/2008).
 • Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται της αίτησης.)
 • Βεβαίωση εργοδότη εργαζόμενων μητέρων ή εκείνων που πρόκειται να
  εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας ή της σύμβασης.
 • Αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης ενσήμων στην οποία να περιλαμβάνεται
  το τελευταίο τρίμηνο για μητέρες εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα.
 • Για ελεύθερες επαγγελματίες αντίγραφο πληρωμής τελευταίου διμήνου στον
  ασφαλιστικό τους φορέα.
 • Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, άνεργης
  μητέρας.
 • Σε περίπτωση επιμέλειας πατέρα να προσκομισθούν όλα τα παραπάνω
  δικαιολογητικά για την απόδειξη της εργασίας.
 • Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και
  εκκαθαριστικού σημειώματος για το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος (σε περίπτωση ξεχωριστής δήλωσης απαιτούνται τα ανωτέρω και από τους δύο γονείς).
 • Φωτοαντίγραφο τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ.Δ.Α.Π.
 • Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον παιδικό και βρεφικό
  σταθμό απαραίτητη προϋπόθεση είναι: για αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. άδεια νόμιμης
  παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά
  διατάξεις, για πολίτες Ε.Ε. βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους Ε.Ε. (τμήμα
  αλλοδαπών Ν/Α Αττικής – Ελληνικό). Ομοίως ισχύει και για τους ομογενείς.
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί
  απαραίτητο.

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕ.Π.Α.) για αναπηρία
  γονέων ή τέκνου.
 • Αντίγραφο αγωγής διαζυγίου ή διατροφής ή πρακτικό κατανομής της κοινής
  περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
  αυτά, οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει τη χωριστή διαβίωση τους.
 • Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου (για γονείς
  ή τέκνα που είναι φοιτητές ή σπουδαστές).
 • Βεβαίωση από το Στρατό (για γονέα Στρατιώτη).

 

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects